ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES – ARVINBENET.SK

1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Spoločnosť Arvin & Benet, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 44 917 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59948/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej na webovej stránke www.arvinbenet.sk (ďalej ako „webová stránka“) a pridruženej webovej stránke - karlovka.arvinbenet.sk súbory cookies. Vo veciach týkajúcich sa využívania súborov cookies môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@arvinbenet.sk.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ využívať nasledujúce druhy cookies súborov:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke,
  • marketingové cookie subory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

Na webovej stránke využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy súborov cookies:

Názov

Účel

Spoločnosť/služba, ktorá súbor cookie ukladá

Doba expirácie vo Vašom zariadení

Funkčné cookie súbory

_cfduid

 

Používa sa v obsahovej sieti Cloudflare na identifikáciu dôveryhodného webového prenosu

arvinbenet.zendesk.com

 

30 dní

 

_cfruid

 

Je súčasťou služieb poskytovaných službou Cloudflare - vrátane vyrovnávania zaťaženia a poskytovania služieb

obsahu webových stránok a poskytovanie pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok

arvinbenet.zendesk.com

 

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

_zlcstore

Je nevyhnutný pre fungovanie funkcie chat-box na webovej stránke

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

AWSALBCORS

Registruje, ktorý serverový klaster slúži návštevníkovi. Používa sa v súvislosti s vyrovnávaním zaťaženia, aby sa

optimalizovala užívateľská skúsenosť

zopim.com

6 dní

october_session

Zachováva stav relácie návštevníka pri rôznych žiadostiach na webovú stránku

arvinbenet.sk

 

1 deň

ZD-arturos

Používa sa na potlačenie alebo testovanie rôznych funkcií vo vzťahu k integrácii Zendesk chatboxu na webovej stránke na základe jedného používateľa

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

ZD-suid

Jedinečné ID, ktoré identifikuje reláciu používateľa

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

ZD- store

Registruje, či sa používateľovi webovej stránky zobrazil samoobslužný asistent Zendesk Answer Bot

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

Analytické cookie súbory

_ga

 

 

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

arvinbenet.sk

 

2 roky

 

 

_gat

 

Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí

 

 arvinbenet.sk

 

1 deň

 

_gid

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

arvinbenet.sk

 

1 deň

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

Tento súbor cookie sa používa na spočítanie toho, koľkokrát navštívili webovú stránku rôzni návštevníci - to sa deje tak, že sa návštevníkovi pridelí ID, takže sa návštevník nezaregistruje dvakrát

arvinbenet.sk

 

1 deň

_hjFirstSeen

Tento súbor cookie sa používa na určenie, či návštevník navštívil webovú stránku už skôr, alebo či ide o nového návštevníka webovej stránky

arvinbenet.sk

 

1 deň

_hjid

Nastaví jedinečné ID relácie. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely

arvinbenet.sk

 

1 rok

_hjid

Nastaví jedinečné ID relácie. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

_hjIncludedInPageviewSample

Určuje, či má byť navigácia používateľa zaregistrovaná na určitom štatistickom zástupcovi

arvinbenet.sk

 

1 deň

_hjTLDTest

Registruje štatistické údaje o správaní používateľov na webových stránkach. Používa sa na internú analýzu prevádzkovateľom webových stránok

arvinbenet.sk

 

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

ZD-buid

Jedinečné ID, ktoré identifikuje používateľa pri opakujúcich sa návštevách

arvinbenet.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

Marketingové cookie súbory

__zlcmid

Zachováva stavy používateľov medzi požiadavkami na webovú stránku

arvinbenet.sk

 

1 rok

_fbp

Používaná službou Facebook na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán

arvinbenet.sk

 

3 mesiace

ads/ga-audiences

Používaná programom Google AdWords na opätovné zapojenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa stanú zákazníkmi na základe online správania sa návštevníka na rôznych webových stránkach

google.com

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

fr

Používaná službou Facebook na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán

facebook.com

3 mesiace

IDE

Používaná službou  Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webových stránok po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta na účely merania účinnosti reklamy a na predstavenie používateľovi cielených reklám

doubleclick.net

1 rok

pagead/1p-user-list/#

Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zistí, ako sa používateľ pohybuje medzi webovými stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platbu poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými stránkami

google.com

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

test_cookie

Slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie

doubleclick.net

1 deň

tr

Používaná službou Facebook na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od tretej strany

inzerenti

facebook.com

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

zte#

Uloží ID chatu Zopim Live, ktoré rozpoznáva zariadenie medzi jednotlivými návštevami počas relácie chatu

arvinbenet.sk

 

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

3. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 23.4.2021 Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.

created by 2CREATE advertising